Vælg det rette termometer fra Beurer

Skrevet af
Vælg det rigtige termometer fra Beurer

Guide: Vælg det rette termometer som dækker hele familiens behov

I denne artikel kigger vi på måling af kropstemperatur med forskellige målemetoder samt hvilket termometer fra Beurer du skal vælge. I artiklen uddybes tre forskellige non-invasive målemetoder, hvor der refereres til termometre fra Beurer med tilsvarende målemetode. Artiklens formål er at informere om de forskellige målemetoder samt at guide dig til køb af et termometer, der matcher dit og familiens behov.

Kort om kropstemperatur og termometre

Et termometer til kropstemperaturmåling bruges til at afgøre, om personen har feber. Den normale kropstemperatur er højere hos babyer og småbørn end hos voksne. Større udsving i kropstemperaturen forekommer også hurtigere og oftere hos børn. Med et termometer til kropstemperaturmåling, kan du nemt afgøre, om dit barn har feber. Vores kropstemperatur varierer i løbet af dagen. Kropstemperaturen er lavest om morgenen ca. en time inden man vågner og højest om aftenen. Hos kvinder vil kropstemperaturen stige dagene op til ægløsning.

Hvorfor får vi feber?

Feber defineres som en kropskernetemperatur over 38,0°C. Feber er en af kroppens reaktioner, når der opstår sygdom. Når bakterier eller en virus trænger ind i kroppen, aktiveres immunforsvaret. De hvide blodlegemer bekæmper infektionen, og det får de hvide blodlegemer til at udskille affaldsstoffer. Stigning i mængden af affaldsstoffer fra de hvide blodlegemer registreres af det temperaturregulerende center, som reagerer ved at øge kropstemperaturen.

Feber er altså kroppens naturlige reaktion på sygdom og bør som udgangspunkt ikke reguleres med febernedsættende medicin. Immunforsvaret arbejder mest effektivt ved en kropstemperatur mellem 38-39°C, samtidig nedsættes mikroorganismernes aktivitet ved disse temperaturer.

Kroppens temperatur reguleres i det temperaturregulerende center, som sidder i hypotalamus i hjernen. Det temperaturregulerende center kan både ændre på kroppens varmeproduktion og varmeafgivelse. Hypotalamus regulerer også den sved vi producerer i hovedet, på brystet og ryggen.

Det skal du vide om målemetoder

Beurer har et bredt udvalg af termometre til kropstemperaturmåling på både børn og voksne. I dette afsnit kommer vi ind på de forskellige målemetoder, hvordan man skal benytte dem og fordelene ved dem.

Normale kropstemperaturer for de forskellige måleområder på kroppen

Område på kroppen Normal temperatur
Endetarmen (rektalmåling) 36,6 – 38,0°C
Panden 35,8 – 37,6°C
Øret 36,0 – 37,8°C
Munden (oralmåling) 35,5 – 37,5°C
Armhulen (aksil måling) 34,7 – 37,3°C

HUSK!

Temperaturer målt forskellige områder på kroppen KAN IKKE sammenlignes, da kropstemperaturen varierer fra måleområde til måleområde.

Temperaturmåling i øret

Måling af temperaturen i øret er en af de mest benyttede metoder sammen med rektalmåling.  Beurers øretermometer FT 58 måler den infrarøde stråling, som trommehinden afgiver. Sensoren på termometret er følsom overfor den varme, trommehinden udsender. Med FT 58 får du et øretermometer, der måler med stor præcision. Der medfølger desuden ti engangshætter som skal sættes på sensoren inden brug. Engangshætterne sikrer en hygiejnisk måling hver gang og beskytter desuden sensoren mod snavs og ørevoks. Fordi FT 58 bruger infrarød teknologi, kan termometret også bruges til at måle overfladetemperaturer på væsker og objekter, så temperaturen på sutteflasken eller badevandet kan måles. Termometret kan desuden også måle rumtemperaturen.

Sådan foretages måling i øret med FT 58

Sørg for, at der ikke er ørevoks, der blokerer øregangen. Tjek barnets øregang og fjern evt. ørevoks. Påsæt en af de medfølgende engangshætter, og tænd for termometret. Termometret udfører en selvtest, der varer to sekunder. Når termometret er klar til brug lyder to korte bip. Når man måler med et øretermometer, skal man være opmærksom på at pege sensoren mod trommehinden. Ved børn over 1 år sikres dette ved at holde i ørets øverste det og løfte det op og tilbage. Ved børn under 1 år, skal man blot trække ud i øret. På den måde rettes øregangen ud, og termometrets sensor har bedre adgang til at detektere varmen fra trommehinden. Indsæt forsigtig termometret med sensoren pegende ind mod trommehinden og tryk på START-knappen. Det tager ca. 1 sekund for termometret at måle temperaturen. Er der registreret feber lyder et akustisk signal.

OBS: Øretermometer kan ikke bruges på babyer mellem 0-6 måneder, da øregangen på dette tidspunkt er for snæver, og øretermometret vil ikke kunne måle varmen fra trommehinden.

Fejlkilder til unøjagtige målinger kan være:

 • Hvis sensoren på termometret er blokeret – Rens forsigtigt sensoren med en vatpind fugtet med desinfektionsmiddel eller varmt vand.
 • Hvis man har forsnævret øregang: Personer med forsnævret øregang kan ikke bruge et øretermometer, da temperaturen skal tages ved at måle temperaturen fra trommehinden
 • Hvis øregangen er blokeret – f.eks. af ørevoks.
 • Hvis trommehinden er skadet
 • Hvis man har ligget ned med øret mod puden – dermed er øret blevet opvarmet, og det kan give anledning til fejlmåling, hvis du måler i det opvarmede øre. Vent 20 minutter og lad øret køle ned, før du tager en måling.
 • Hvis du har målt temperaturen flere gange i træk i det samme øre. Øregangen er dermed blevet varmet op, og misvisende resultater kan forekomme.
 • Ørets temperatur kan blive påvirket af varme og kulde, men også af svømning eller hvis barnet har været i bad. Er en af de ting tilfældet, bør du altid vente 20 minutter, før du foretager en måling.
 • Hvis barnet er ikke gammelt nok til at bruge øretermometer. Hos børn under 6 måneder, bør man altid måle temperaturen rektalt.
 • Hvis du skifter mellem, hvilket øre du måler på. Det anbefales at måle på samme øre, når du vil følge temperaturudviklingen, da resultater fra de to ører ikke kan sammenlignes.

Temperaturmåling i endetarmen

Også kaldet rektalmåling. Rektalmåling anses for at være den målemetode, der bedst afspejler kropskernetemperaturen. Temperaturen i rektum er oftest kun få tiendedele grader over kropskernetemperaturen.  Det er denne målemetode, der anbefales at bruge til babyer og småbørn. Børn i alderen 0-6 måneder bør altid få målt temperaturen på denne måde. Har man et termometer, der bruger en anden målemetode end denne, anbefales det ved usikkerhed om feber, at be- eller afkræfte feber gennem rektalmåling.

Beurers digital termometer til rektalmåling, Beurer FT 15 termometer er et eksprestermometer, som kan måle kropstemperaturen på bare 10 sekunder. Ved rektalmåling er det meget vigtigt at overholde de hygiejniske forskrifter for at undgå spredning af bakterier, der kan udgøre smittefare. Derfor er det vigtigt at desinficere termometret hver gang både før og efter brug. FT 15 er 100% vandtæt og kan dermed nemt desinficeres, uden det tager skade.

Sådan foretages rektalmåling med FT 15

Termometret tændes og udfører en selvtest, der tager ca. 2 sekund. Herefter er det klar til brug. Spidsen indsættes 2-3 cm ind i rektum. Termometret begynder at måle kropstemperaturen. Under målingen vises kontinuerligt den aktuelle temperatur mens ”°C” blinker. Efter ca. 10 sekunder - når en stabil temperatur er opnået – lyder ti korte bip, som signal for at målingen er gennemført. Det er muligt at opnå endnu mere nøjagtige målinger ved at forlænge målingstiden ud over det akustiske signal. Ved feber lyder et akustisk signal i form af 30 korte bip på ti sekunder.

Kontaktfri temperaturmåling på panden

Den kontaktfri måling har vundet indpas hos mange børnefamilier, der nemt, hurtigt og hygiejnisk vil kende den aktuelle kropstemperatur på deres børn såvel som på dem selv. Kontaktfri termometre kan både bruges på børn og voksne. Dog anbefales rektalmåling på børn mellem 0-6 måneder. De kontaktfrie termometre fra Beurer, bl.a. den nye FT 85 pandetermometer er også i stand til at måle overfladetemperaturer på objekter og væsker samt kan måle rumtemperaturen indendørs. Med andre ord kan du bruge et kontaktfrit termometer fra Beurer til flere formål. Fx kan du også bruge FT 85 til at måle temperaturen på sutteflasken eller babymaden. Overfladetemperaturen fra panden måles med en infrarød sensor. Overfladetemperatur afviger en del fra kernetemperaturen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad normaltemperaturen er, for de forskellige måleområder på kroppen. Se skemaet længere oppe.

Sådan foretages berøringsfri måling på panden med FT 85

 • Panden skal være helt tør og ren, fri for sved, makeup og hår.
 • Tænd termometret, og afvent to korte bip, som fortæller at termometret er klar til brug.
 • Hold termometret over midten af panden i en afstand af 2-3 cm og tryk på SCAN-knappen, målingen foretages på ca. et sekund.
 • Feberalarm lyder fra 38,0°C og op.
 • Mål tre gange i træk og brug den højst målte værdi.

HUSK at være ekstra opmærksom på nedenstående:

 • Har du været fysisk aktiv, været i bad eller været udenfor, skal du altid vente 30 minutter, før du måler temperaturen
 • Lad termometret ligge 30 minutter i det rum, du skal foretage målingen i. Termometrets nøjagtighed kan påvirkes af store temperaturforskelle i den omgivende luft.
 • Måles barnets temperatur lige på grænsen til feber med et kontaktfrit termometer, kan du med fordel tage temperaturen igen med et rektaltermometer, for at være sikker.

Valg af Beurer termometer

Hvilket Beurer termometer skal jeg vælge?

Det får du, hvis du vælger FT 58 Øretermometer fra Beurer

 • I modsætning til kontaktfri termometer, der måler varmen fra panden, vil temperaturen i trommehinden ligge tættere op ad kroppens kernetemperatur.
 • Hygiejnisk måling med engangshætter
 • Beskyttelseshætten kan nemt klikkes af sensoren uden røre ved hætten
 • Temperaturmåling i øret kan udføres hurtigt sammenlignet med temperaturmåling i endetarmen
 • Stort display, nemt at aflæse
 • FT 58 har flere funktioner – den kan også måle overfladetemperatur på væsker/objekter samt kan måle rumtemperaturen
 • Smiley-indikator for hurtigt overblik
 • 10 stk. engangshætter medfølger – ekstra hætter kan tilkøbes
 • Etui til opbevaring medfølger

Det får du, hvis du vælger FT 15 Digital Eksprestermometer fra Beurer

 • Den mest præcise non-invasive målemetode
 • Afspejler kernetemperaturen med stor præcision – kun få tiendedele grader højere
 • Den bedste målemetode til børn mellem 0-6 måneder
 • Hurtigere resultat end fra tilsvarende modeller – her får du resultatet på kun 10 sekunder!
 • Den fleksible spids gør målingen mere sikker og komfortabel for barnet
 • Kan bruges rektalt eller oralt
 • 100% vandtæt – nem og hurtig desinfektion uden termometret tager skade
 • Kontinuerlig visning af den aktuelle temperatur, så du kan følge temperaturudviklingen i realtid

Det får du, hvis du vælger FT 85 Kontaktfrit Termometer fra Beurer

 • Den berøringsfri målemetode er ekstra hygiejnisk, da der slet ikke er kontakt med huden
 • Minimal smitterisiko
 • Målingen tager kun et sekund
 • Blid målemetode – kan bruges selvom barnet sover
 • Kan gemme hele 60 målinger for pandetemperaturen
 • Multifunktionelt termometer – Kan også måle overfladetemperatur på væsker/objekter samt kan måle rumtemperaturen

Det får du, hvis du vælger FT 95 Kontaktfrit Termometer fra Beurer

 • Berøringsfri og hygiejnisk infrarød måling – kun 2-3 cm fra panden
 • Minimal smitterisiko
 • Målingen tager kun få sekunder
 • Skånsom målemetode til børn – kan bruges selvom barnet sover
 • Kan gemme hele 60 målinger for pandetemperaturen
 • Gem målingerne i de to apps Beurer HealthManager og Beurer BabyCare for perfekt overblik
 • Multifunktionelt termometer – Kan også måle overfladetemperatur på væsker/objekter samt kan måle rumtemperaturen
 • LED-indikator, der enten lyser grønt, gult eller rødt afhængigt af den målte temperatur

Alle termometre fra Beurer leveres inklusive batterier.

Der er hele 5 års garanti på alle termometre til kropstemperaturmåling fra Beurer.

Ved køb af et Beurer termometer hos med24.dk medfølger der altid dansk manual.

Fri fragt over 299 kr.

Til DAO PakkeShop & med DAO Hjemmelevering

14 dages fortrydelse

14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager varen.

Medlemsbonus

Du opsparer bonus hver gang du handler i shoppen.

Kundeservice

Kontakt os på tlf. +45 7199 9817 eller pr. e-mail info@med24.dk.

Få tilsendt rabatkoder & nyheder!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til eksklusive rabatkoder, kampagner, produktnyheder og eksperttips til en sund livsstil.