Mundbind og masker - CE mærkede og godkendt

De mundbind vi har på lager er af typerne kirurgiske mundbind type 1, type 2, type 2R og FFP 2 masker. Du kan købe mundbind med henblik på  bedre at beskytte dig fra at smitte andre personer med virus ligesom du også i en vis udstrækning beskytter dig selv. Det er vigtigt at du anvender dem korrekt og lærer, hvordan du bedst tager mundbindet af og på.  Vi sælger kun  CE-mærkede godkendte mundbind og masker fra importører der er registreret hos Lægemiddelstyrelsen. Og de lever alle op til de krav som stilles i forbindelse med flyrejser, ophold i lufthavne og i andre situationer hvor myndighederne anbefaler brug af mundbind. Kirurgiske mundbind benævnes også medicinske mundbind. Det er således det samme og det er denne type som anbefales af både WHO og Sundhedsstyrelsen i forhold til Covid-19. Det er vigtigt med korrekt pasform og der findes derfor også mundbind designet til børn.

Hvordan virker et mundbind? | Sådan anvender du et mundbind korrekt

Hvordan virker et mundbind eller en maske?

Medicinske engangsmasker og mundbind af type 1 og type 2 er gode ansigtsmasker med 3 lag, og disse masker filtrerer bakterier og partikler med mere end henholdsvis 95% og 98% effektivitet. Sådanne undbind skal være godkendte. (Godkendte modbind er kendetegnet ved at være CE-mærkede og have været testet ved en uafhængig instans i forhold til filtreringsevnen.) Mundbindene har smarte elastikremme i hver side, som bruges til at fæstne masken omkring ørerne, så du slipper for at skulle binde stramme remme omkring hoved og nakke. Mundbindene er lavet på en sådan måde, at de er så komfortabelt som muligt, samtidig med at de effektivt beskytter mod smitte. Du kan derfor have mundbindet på i flere timer i streg, og den lave respirationsmodstand i masken gør det lettere at ånde - selv gennem længere tid. Hvis man vil have yderligere beskyttelse kan åndedrætsværn - f.eks. FFP2 masker - anvendes. Disse har dog en højere respirationsmodstand end mundbind  

Et mundbind til bakterie og partikel-filtrering er ikke beregnet til at beskytte mod voldsomme væskestænk, og du bør derfor skifte til et nyt mundbind, hvis mundbindet bliver vådt eller fugtigt, så du igen kan få optimal effekt. Skil dig af med det brugte engangsmundbind i en lukket beholder og vask eller desinficér derefter dine hænder grundigt, inden du tager det nye mundbind i brug.  

Er mundbind og masker sikre at bruge?

Først og fremmest skal du købe godkendte mundbind som er CE-mærkede. Det er alle de typer vi forhandler og de kommer fra importører som er registreret hos Lægemiddelstyrelsen. Som udgangspunkt kan et mundbind sikre, at der skabes et filter mellem munden, næsen og resten af omverdenen, hvor bakterier og helt små partikler ikke kan slippe igennem. Det betyder, at du som smittebærer af virus eller bakterier er i meget lavere risiko for at smitte dine medmennesker, fordi størstedelen af smitstofferne vil blive fanget af mundbindet.  

Både de patogene bakterier, der kan give infektioner, virus, der kan give en lang række sygdomme som influenza samt små fine partikler, der kan ophobe sig i lungerne og skade helbredet kan med stor effektivitet blive bremset af et mundbind, hvis det er blevet placeret korrekt. Et mundbind eller en ansigtsmaske kan dog aldrig med garanti beskytte 100% mod smitte.  

Hvilke typer mundbind og masker er der?

Medicinske masker og mundbind findes i forskellige typer og klassifikationer. Generelt er der 2 hovekategorier - kirurgiske masker og åndedrætsværn. Og disse deles yderligere op i følgende typer masker:

Type I ansigtsmaske (kirurgisk maske)
Type II ansigtsmaske (kirurgisk maske)
Type IIR ansigtsmaske (kirurgisk maske)
FFP2 ansigtsmaske (Åndedrætsværn)
FFP3 ansigtsmaske (Åndedrætsværn)
N95 ansigtsmaske (Åndedrætsværn)

Nedenfor er de forskellige typer beskrevet, herunder i forhold til deres effekt mod Covid-19. Det bemærkes dog, at der endnu mangler studier på området til endeligt at kunne fastslå effekten af de forskellige typer.

Kirurgiske masker - Type 1, Type 2 og Type 2R

Kirurgiske masker Type I og Type II er medicinske masker der har til formål at beskytte bæreren mod dråber og stænk udefra samt begrænse antaller af partikler, virus og bakterier fra den som bærer masken. Maskerne har dog en smittereducerende effekt både til og fra bæreren (WHO udtaler således at denne type maske kan medvirke til at forhindre at man modtager covid-19 smitte fra andre) , men de er designet og testet i forhold udånding.  

Forskellen på type 1 og type 2 består i bakteriefiltreringseffektiviteten. Type 1 har en bakteriefiltreringsevne på >95% mens kravet til type 2 er >98%. 

Type 2R masken er den samme som type 2, men er modsat de almindelige type 1 og type 2 også testet for stænkresistens. I type 2 R er der således tilføjet et ekstra lag af beskyttende materiale for særlig beskyttelse mod væskegennemtrængning.

Generelt anbefales denne type maske primært til at reducere risikoen for at man smitter andre, mens de ikke er så effektive som f.eks. FFP2 og FFP3 til at beskytte en selv mod virus udefra. 

Masker af både type 1 og type 2 er godkendt til brug i fly og lufthavne.

Åndedrætsværn - Masker af typen FFP2, FFP3 og N95

Denne type masker beskytter begge veje og er testet i forhold til deres evne til at filtrere ude fra og ind mod den person som bærer masken. Masker af denne type er således dem som giver den højeste beskyttelse mod virus som Covid-19 og det er dem som anbefales i sundhedsvæsenet, når der arbejdes med patienter med påvist Covid-19. 

Forskellen på FFP2 masker og FFP  masker består i deres filtreringsevne. FFP2 har en filtreringsgrad på >94% mens FFP3 masker har en filtreringsgrad på >99%. N95-masker er testet efter amerikanske standarder og har en lidt højere filtreringsgrad end FFP2-masker (>95%).

Masker af denne type er godkendt til brug i fly og lufthavne.

Køb kun CE-mærkede og godkendte mundbind og masker

Mundbind er klassificeret som medicinsk udstyr og det er Lægemiddelstyrelsen der står for står for godkendelser mm. Danske importører skal være registreret hos Lægemiddelstyrelsen og for at der er tale om godkendte mundbind skal de have en dansk vejledning og være mærket korrekt, herunder med CE-mærke. Ud over CE-mærkning er der ved mundbind og masker også krav om at der skal foreligge en testrapport fra et bemyndiget organ, hvor produkts bakteriefiltreringsevne samt eventuel stænkresistens er testet, Vi sælger kun godkendte mundbind der er CE-mærkede og vi aftager kun direkte fra danske virksomheder som er registreret hos Lægemiddelstyrelsen.

Mundbind til børn

Mundbind skal sidde tæt ind til kind, næse og ansigt. Til børn kan det derfor være nødvendigt med mundbind der er mindre i størrelse for at opnå en korrekt pasform og dermed give optimal beskyttelse. 

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler generelt ikke mundbind til børn under 12 år. Dette skyldes for det første at pasformen ved almindelige mundbind kan vise sig at være for dårlig til mindre børn. Til børn omkring 12-års alderen kan man derfor med fordel overveje mundbind der er designet til børn (mindre størrelse) For det andet lægger Sundhedsstyrelsen vægt på det vigtige i at mundbind bruges korrekt. Børn skal derfor være i stand til at lære hvordan man anvender et mundbind. Ellers kan et mundbind gøre mere skade end gavn.

Sterile og ikke-sterile mundbind

Mundbind findes både som sterile og ikke-sterile. Mundbind til almindeligt brug og beskyttelse mod bakterier og virus er af typen ikke-sterile.De sterile bruges til blandt andet til operationer hvor der er krav om et 100% sterilt miljø. Sterile mundbind kan kendes på at de er CE-mærket med en 4-cifret kode, hvor ikke-sterile mundbind "blot" er CE-mærket.

Sådan anvender du et mundbind korrekt

For at være sikker på, at din maske eller dit mundbind beskytter bedst muligt, er det vigtigt, at du anvender det korrekt. Ellers kan mundbindet nemlig ende med at blive en ny kilde til smitte, da det kan blive kontamineret med virus eller bakterier. 

Inden du tager fat i din maske, bør du desinficere dine hænder grundigt med håndsprit eller en håndvask med vand og sæbe, så du ikke kontaminerer masken, allerede når du tager den på eller rører ved den for første gang.  

Sådan tager du mundbindet på

Når du skal tage din maske på, bør du som det første skal du sikre dig, at du vender mundbindet med den rigtige side indad, når du tager det op. Lokalisér herefter den bøjelige metalstrip langs maskens kant, som skal sikre god pasform omkring din næseryg. Denne metalstrip fungerer som en næseklemme, som sørger for, at der ikke er mellemrum mellem næsen, huden og mundbindet, hvor luft kan slippe igennem. Klem nu metalstrippen sammen om næsen, så den følger formen på din næse og sidder godt til. 

Når næseklemmen er godt tilpasset, sætter du øreelastikkerne fast rundt om dine ører, så masken holdes på plads og ikke glider væk fra mund- og næseregionen. 

Tag nu fat om den nederste kant af masken og hiv til, så lagene folder sig ud og masken dækker både næse, mund og hage. Hvis ikke masken er foldet ordentligt ud, kan det blive sværere at trække vejret, og respirationsmodstanden i masken er større.  Det er vigtigt, at masken foldes helt ud, så den dækker bedst muligt og samtidig giver god mulighed for at ånde igennem lagene. 

Når dit mundbind er placeret korrekt over mund og næse, må du ikke røre ved ydersiden af mundbindet, da der kan sidde bakterier, virus eller små partikler derpå, som kan udgøre en smittekilde. Hvis du alligevel kommer til at røre ved masken, bør du vaske dine hænder med vand og sæbe eller desinficere med håndsprit. 

Sådan skaffer du dig af med et brugt mundbind

Hvis dit mundbind bliver vådt, eller du blot er færdig med at bruge det, skal du tage det forsigtigt af uden at røre ved ydersiden. Tag fat i elastikkerne omkring dine ører og før masken væk fra ansigtet, så du kun holder den i elastikremmene. Læg nu forsigtigt den brugte maske i en lukket beholder eller skraldespand uden at røre ved hverken maskens inderside eller yderside, og sørg for at rengøre dine hænder grundigt med håndsprit eller håndsæbe, inden du rører ved andre ting.  

For mere hjælp til brug af mundbind, kan du læse den vores store guide til, hvordan du bruger mundbind korrekt. 

Hvor længe kan mundbind og masker bruges før de skal skiftes?

Kirurgiske (også kaldet medicinske) mundbind har en meget lav respirationsmodstand og kan anvendes i rigtigt mange timer uden at der er sundhedsmæssige komplikationer forbundet hermed. Dette gælder uanset om det er kirurgiske masker af type 1, type 2 eller type 2R. I forhold til at bevare produktets beskyttende evne er det dog vigtigt at man skifter mundbindet hvis det bliver fugtigt, beskidt, hullet eller lignende. Det afhænger således meget af hvordan man konkret bruger mundbindet. I praksis, og ved normalt brug, må man forvente at skulle skifte mundbindet efter ca. 4 timer for at sikre optimal effekt. Mundbind må ikke genbruges, men skal bortskaffes.

Ved åndedrætsværn, som FFp2 og FFp3 masker, skal man være opmærksom på at man ikke anvender det for længe ad gangen. Sådanne masker er de mest beskyttende typer, men de har samtidig lavere respirationsmodstand end mundbind. De overordnede og gængse retningslinjerne er, at åndedrætsværnet maksimalt må bruges i 3 timer inden for 24 timer.

Dagspriser på mundbind

Indkøbspriserne på mundbind har været utroligt svingende og derfor vil man også opleve at priserne på mundbind vil variere dag til dag. Det gælder også hos os, hvor vi løbende fastsætter priser i forhold til indkøbspriserne på de partier vi får hjem fra vores leverandører. 

Da dele af Danmark blev ramt af krav om mundbind steg både efterspørgslen og desværre også indkøbspriserne voldsomt. Dette skyldtes blandt andet at produktionen af CE-mærkede og godkendte mundbind som lovligt kunne sælges på det danske marked (herunder kravet om dansk sprog) ikke var særligt høj på dette tidspunkt. 

Produktionen af mundbind målrettet det danske marked er nu meget højt og allerede nu oplever vi at indkøbspriserne er på vej ned. Vi forventer i de kommende uger mere end en halvering i vores indkøbspriser og dette vil naturligvis også blive afspejlet i de salgspriser vi løbende kan tilbyde. 

Undgå smitte fra bakterier og virus

Hvis du gerne vil være så sikker på at undgå bakterier og virus som muligt, kan mundbind eller maske indgå som en del af din hygiejne og beskyttelse. Du bør dog kombinere brugen af mundbind med grundig håndhygiejne samt god afstand til smittede personer – fx med influenza eller corona. I forhold til god håndhygiejne har vi et stort udvalg af håndsprit.

For at kroppen har de bedste forudsætninger for at bekæmpe en eventuel infektion med bakterier eller virus, er det vigtigt at have et sundt og stærkt immunforsvar. Du kan her se alle vores kosttilskud i kategorien “Immunforsvar”

Gå til top

Fri fragt over 200 kr.

Til DAO PakkeShop & med DAO Hjemmelevering

14 dages fortrydelse

14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager varen.

Medlemsbonus

Du opsparer bonus hver gang du handler i shoppen.

Kundeservice

Kontakt os på tlf. +45 7199 9817 eller pr. e-mail info@med24.dk.

Få tilsendt rabatkoder & nyheder!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til eksklusive rabatkoder, kampagner, produktnyheder og eksperttips til en sund livsstil.