ProduktmærkningerAB-Agriculture Biologique

AB-Agriculture Biologique

AB (Agriculture Biologique) er den officielle certificering for økologi i Frankrig, og det har det været lige siden 1985. For at produkter må bære AB-logoet skal de bestå af mere end 95% økologiske komponenter, og skal desuden være produceret eller forarbejdet inden for EU's grænser. 

Certificeringen bruges for at let kunne genkende økologiske fødevarer, og organisationen L'Agence BIO, som står bag certificeringen er en non-profit-organisation, der har til formål at udbrede brugen af og viden om økologiske produkter og økologisk landbrug. 


Allergy Certified | Med24.dk

Allergy Certified

Én verden - ét mærke. Kontaktallergi er i kraftig stigning verden over.

AllergyCertified er et internationalt allergimærke, der certificerer kosmetiske produkter i hele verden. AllergyCertifieds motto lyder: One world - one label.

Kriterierne er udarbejdet af en toksikolog, der tjekker alle indholdsstoffer og koncentrationer af hvert enkelt produkt og sikrer, at det er så mildt og skånsomt for huden som overhovedet muligt.

Læs mere på www.allergycertified.com (engelsk)


Aloe Vera IASC

Aloe Vera IASC

International Aloe Science Council er en organisation, der består af branchens ledende avlere, producenter og forskere. IASC stiler høje krav til sine medlemmer, og de arbejder intensivt med bl.a. certificering af råvarer samt forskning omkring Aloe Veraens berømte egenskaber. 

IASC's symbol garanterer dig et reelt Aloe Vera-produkt med et højt indhold af rent aloe vera i højeste kvalitet fra godkendte kilder. 


Kronisk Sundhedsfare

Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplant-ningsevnen. Omfatter også kemikalier, som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding.


Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark

Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark er din tryghed, når det kommer til hudallergi - både i forhold til at minimere risikoen for at udvikle hudallergi samt undgå at fremprovokere en allergisk reaktion, hvis du allerede lider af hudallergi.
Allerede i løbet af 1970'erne blev de første tanker og vedtag omkring allergimærket Den Blå Krans født hos patientforening Astma-Allergi Danmark, og i 2018 blev alle de nordiske allergimærker samlet til allergimærket Asthma Allergy Nordic.

Du kan finde Den Blå Krans på både personlige plejeprodukter som creme, deodorant og shampoo, makeup, vaske- og rengøringsmidler, bleer, hygiejnebind, ammeindlæg, vådservietter, skumvaskeklude, vat, maling og plejeprodukter til husdyr som fx shampoo.
Når du vælger et produkt med Den Blå Krans kan du være sikker på, at produktet er fri for syntetisk og naturlig parfume, kathon, MI og MCI og ikke er tilsat formaldehyd eller formaldehydfrigørere. 


BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO - GARANTIE GMBH er licenseret som et privat kontrollerende organ efter den 11. maj 1992, der gennemfører EU-forordningen om økologisk produktion. Målet er at støtte seriøse økologiske landbrug! Kontrol og certificering er nødvendigt for at beskytte den seriøse producent, konsekvente erhvervsdrivende og tillidsfulde forbruger.

BCS OEKO-GARANTIE er involveret i certificeringen af cirka 35% af alle økologiske produkter i Tyskland, og de arbejder sammen med omkring 450.000 producenter og andre operatører i 70 forskellige lande verden over.


BDIH

BDIH

BDIH's Certified Natural Cosmetics er et mærke for kosmetiske produkter samt plejeprodukter til personlig pleje. Det er non-profit-organisationen BDIH, der står bag mærket, og fokus er på at støtte både små og mellemstore virksomheder. 
Der stilles store krav til de kosmetiske produkter, der ønsker at bære mærket for BDIH-standard, og målet er at gøre det let at vælge naturlig kosmetik, hvor der under produktionen også er taget hensyn til dyr.

BDIH står for Bundesverband Deutcher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Narhungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel.


Biologisk nedbrydelig

Biologisk nedbrydelig

Mærket her er ikke en officiel certificering fra en organisation, men det er et mærke, der viser, at produktets emballager er biologisk nedbrydelige og miljøvenlige. 

Biologisk nedbrydeligt betyder, at det er et materiale, som er i stand til at undergå enten anaerob eller aerob biologisk nedbrydning, hvor der dannes kuldioxid, vand, metan, biomasse og mineralske salte som resultat. Der er forskellige mikroorganismer, der står for nedbrydningen. 


Bio Siegel

Bio Siegel

Bio-Siegel er et tysk økologimærke, der i øjeblikket bæres af over 81.000 produkter. Det sekskantede mærke kan bruges sammen med EU's økologiske logo til mærkning af økologisk mad og landbrugsprodukter.

Det tyske økologiske mærke så for første gang dagens lys i 2001, og siden hen har mere end 5.000 virksomheder valgt at markedsføre deres produkter med den genkendelige sekskant, så forbrugeren let kan genkende de produkter, der lever op til EU's standarder for økologi.


BPA fri

BPA fri

Bisphenol A (BPA) er et organisk stof, som indgår i blandet andet produktionen af polycarbonatplast. Vi udsættes hovedsagelig for stoffet gennem kosten, da BPA kan vandre over i fødevarer fra beholdere fremstillet af polycarbonatplast. 
Børn spiser og drikker mere på vægtbasis end voksne, og de belastes derfor relativt mere, hvis en fødevare indeholder BPA. BPA er et hormonforstyrrende stof, og derfor bør du altid gå efter indpakning og produkter, der ikke indeholder BPA - særligt i forhold til små børn og gravide.

Med mærket BPA-fri kan du være sikker på, at produktet og emballagen ikke indeholder BPA, så du ikke risikerer at udsætte dig selv eller andre for det hormonforstyrrende stof.


Brandfarlig

Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Produkterne er meget brandfarlige og antændes, hvis de kommer i nærheden af åben ild, gnister og/eller høj varme.Voldsom eller eksplosiv brand kan være resultatet. Nogle produkter afgiver
brandfarlige gasser i kontakt med vand eller selvantænder ved kontakt med luft. Eventuel brand slukkes med pulver, skum, kulsyre, brandtæppe eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Hvis det kan gøres uden fare, skal produktet fjernes fra det brandtruede område. 


CE mærkning

CE mærkning

CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav i EU. CE-mærket er altså ikke et kvalitetsmærke, men kravene i lovgivningen tager dog udgangspunkt i miljøhensyn og forbrugernes sikkerhed og sundhed. 
Her er det vigtigt at bemærke, at CE-mærkning ikke i alle tilfælde betyder, at produktet er blevet testet, fordi for nogle produkter er der ikke krav om prøvning, mens der for andre produkter, fx farlige maskiner, er krav om, at de skal prøves af en uafhængig instans – en tredjepart. 

Med CE-mærkningen på dit produkt kan du være sikker på, at produktet lever op til de minimumskrav for sundhed og sikkerhed, som EU-direktiverne stiller krav om, og som er gældende i hele EU.


Certified Manuka Honning

Certified Manuka Honey

Certified Manuka Honey (CMH) er en uafhængigt verificeret standard, der sikrer kvaliteten, renheden og den rette kemiske sammensætning i manuka honning.

Manuka honning høstes fra bier, som har indsamlet nektar fra blomsten på Manuka-busken, som kun vokser naturligt på New Zealand. Manuka Honning er derfor en særlig type honning, som indeholder blandt andet methylglyoxal og dihydroxyacetone, som er to af de komponenter, der giver Manuka honning sine særlige egenskaber og kemiske sammensætning. Med mærket CMH kan du som forbruger være sikker på, at den pågældende Manuka honning er både ren, af fineste kvalitet og har den rigtige kemiske sammensætning.


Cosmetique Bio

Cosmetique Bio

Cosmetique-BIO-mærket garanterer, at min. 95-100% af produktets ingredienser skal være af naturlig oprindelse, og at 95-100% af de plantebaserede ingredienser er økologiske. Derudover skal minimum 10% af alle produktets ingredienser være økologiske, og Cosmebio-mærket garanterer også, at produktet er fri for silikone, phenoxyethanol og parabener.

Cosmebio-logoerne er udviklet af en gruppe franske laboratorier, bl.a. Phyt’s. Standarderne er de samme som for Eco-cert-mærket. Certificering og kontrol udøves af Eco Cert og Qualite de France.


Cosmetique Eco

Cosmetique Eco

Cosme-bios Eco-mærke er fransk og garanterer, at 95% til 100% af produktets ingredienser er af naturlig oprindelse. Min. 5% af det færdige produkt (inkl. vand) skal være økologisk. Parabener og syntetisk parfume er selvfølgelig udelukkede, på samme måde som Cosmetique Bio-mærket, men naturlig parfume er tilladt. Produkter med logoet certificeres og kontrolleres af Eco Cert og Qualite de France.


CSE Certified Sustainable Economics

CSE Certified Sustainable Economics

CSE står for "Certified Sustainable Economics", og hvis et produkt bærer CSE-mærket betyder det, at produktet og producenten lever op til en række krav og mål om bæredygtighed.
Blandt andet sker al produktion med respekt og omtanke for både natur og ressourcer, hvilket vil sige at al elektricitet kommer fra vedvarende kilder, og at der bruges grønne IT-løsninger samt genbrugspapir.
Derudover har virksomhederne med CSE-mærkede produkter særlige sociale mål og værdier, der fokuserer på lige løn til mænd og kvinder, langvarige og gode relationer mellem producent og sælger samt investeringer i bæredygtige og solidariske løsninger.


Debio Øko

Debio Øko

Debio kontrollerer og godkender økologiske produktioner i Norge. De er garanti for, at de punkter, der er markeret med godkendelsesmærket, produceres på en organisk måde. Alle økologiske fødevarer produceret i Norge har godkendelse fra Debio. Denne godkendelse er en forudsætning for at kunne sige, at et produkt er økologisk, og at bruge Ø-mærket i markedsføringen.

Begrebet økologisk er beskyttet, og alle, der producerer økologiske fødevarer skal overholde reglerne om offentlige indkøb, der findes på dette område (økologi forordninger) . I dag er de fleste af Debios aktiviteter fokuseret omkring tilsyn af en økologisk produktion.


Demeter mærket

Demeter mærket

Demetermærket er et mærke, kan bruges på fødevarer, som er produceret biodynamisk og efter demeterprincipperne.

Biodynamisk jordbrug er en detaljeret anvisning på, hvordan man som landmand kan styrke det levende på alle områder i jordbruget. Rent biologisk er mangfoldighed på alle områder en vigtig faktor: afgrødevalg, sortsvalg, sædskifte, husdyrhold, jordbehandling og naturpleje.

Demeterprincipperne stiller en række krav til både gødning, markpræparater, foder samt bekæmpning af ukrudt, svamp og skimmel, som alle har til formål at sikre biologisk mangfoldighed/høj biodiversitet.


EcoCert

EcoCert

EcoCert-mærket er oprindeligt et fransk økologimærke, men siden 1991 har mærket bredt sig internationalt. EcoCert mærket kan ses på produkter fra hele verden, blandt andet kosmetik, fødevarer og tøj. 

EcoCert-mærket bruges både på økologiske og naturlige produkter og har fokus på fair trade og bæredygtighed. EcoCert er en privat, fransk standardiseringsvirksomhed, der er certificeret til at kontrollere og udstede mærket. 

Hvis et produkt bærer EcoCert-mærket er det et sikkert tegn på, at det er fremstillet ved miljøvenlig produktion med et ansvarligt brug af naturlige ressourcer samt respekt for og fokus på biodiversitet. Derfor er produkterne også uden parabener, phenoxyethanol, parfume, GMO og kunstige farver.


EcoControl

EcoControl

EcoControl er certificeringer af forskellige kosmetiske produkter, både naturlig kosmetik, delvis økologisk kosmetik og helt økologisk kosmetik.
EcoControl dækker over flere forskellige certificeringsorganer, som holder styr på certificeringer som NATRUE, ASF, Natural Cosmetic Standard og Demeter. Derudover certificerer EcoControl ingredienser og råmateriale fra økologiske landbrugsvarer, som ikke bruges som fødevarer eller foder. 


EK sertifisering

EK Sertifisering

EK-sertifisering er en certificering fra Emballasjekonvensjonen i Norge, der tydeliggør, at et produkts emballage er helbredsmæssig sikker for mennesker. 

Certificeringen tager udgangspunkt i forskrifter, forordninger og direktiver fra EU indenfor området, så alle materialer og al emballage, der er i kontakt med fødevarer lever op til kravene.
Når først en emballage har fået certificeringen er den gældende i 2 år, men herefter er det nødvendigt med endnu et tjek og dokumentation for, at emballagen stadig er helbredsmæssig sikker og lever op til alle krav og standarder.


EU's økologimærke

EU's Økologimærke

EU's økologimærke indebærer at fødevareproducenter - og de landmænd, de har fået deres ingredienser fra - har overholdt EU's regler for økologiske fødevarer. Reglerne - og logoet - har til formål at hjælpe EU's økologiske landmænd med deres pleje af arealer samt at opretholde biodiversiteten samt en høj standard indenfor dyrebeskyttelse.

Det er obligatorisk at anvende EU-logoet på økologiske produkter, der er mærket/pakket/tilberedt i EU. Omkring 2% af alle fødevarer købt af forbrugerne i EU er certificerede som økologiske, og omkring 200.000 landbrug i EU er certificeret som økologiske producenter.

Nationale økologiske certificeringsmærker kan også bruges sammen med EU 's logo - som man nogle gange ser det med det danske Ø-mærke.


Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning som betyder, at bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika betales en mere fair pris for deres varer og arbejdsindsats. Når du køber produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for både småbønder og plantagearbejdere. 

Læs mere på fairtrade-maerket.dk, hvor du blandt andet kan finde en oversigt over fairtradebønder og -arbejdere samt læse mere om de produkter og typer af varer, der bære Fairtrade-mærket.


Friend of the Sea

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en projekt fra World Sustainability Organization, og det er i øjeblikket et af de førende certificerings-standarder indenfor produkter og service i forbindelse med hav og havmiljø. 

Med certificeringen Friend of the Sea kan du som forbruger være tryg ved, at produktet er fremstillet med særligt hensyn til miljøet og med en bæredygtig indstilling til fiskeri og havbrug. Derudover er Friend of the Sea din sikring for, at produktet er i høj kvalitet, og at du ved at købe certificerede produkter støtter bæredygtigt fiskeri. 

Friend of the Sea er både en certificering for fisk som makrel eller tun på dåse, men det er også en certificering, som du finder på mange typer fiskeolie. Her betyder det, at fiskeolien kommer fra sikre og rene kilder uden GMO og hvor fiskene er fanget ved hjælp af bæredygtige metoder. 


Fuldkorn

Fuldkorn

Fuldkornslogoet er det logo, der gør det nemt at vælge fuldkorn. Fuldkornslogoet sikrer dig en vare med masser af fuldkorn. Det betyder, at alle kornets dele er med, også kim og skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder. Fuldkorn kan være helt, knækket eller malet til mel, men uanset formalingsgraden rummer det stadig alle de vigtige næringsstoffer, som et korn består af.

Herudover stiller fuldkornslogoet krav til indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre i produkter med fuldkornslogoet, så det bliver lettere for dig at foretage sunde valg, når du handler ind til kosten - kig blot efter fuldkornslogoet. Du kan finde fuldkornslogoet på mere end 1000 forskellige varer som fx brød, mel, morgenmadsprodukter, knækbrød, ris, pasta, grød, knækkede kerner, flager og gryn. Læs mere på www.fuldkorn.dk


Glutenfri segl

Glutenfri segl

Glutenfri-segl er en certificering fra AOECS (Association Of European Coeliac Societies), og det er internationalt kendt som the Crossed Grain Trademark (CGT). Da certificeringen gælder for hele Europa, kan produkter, der har opnået certificeringen, markedsføres som glutenfrie i hele Europa, og det er derfor let for dig som forbruger at genkende glutenfrie produkter, hvis de bærer det glutenfrie-segl.

I dag bærer mere end 12.000 produkter certificeringen, og det betyder, at produkterne lever op til en række strenge krav der sikrer, at produkterne er helt frie for gluten - både i forhold til ingredienser og fremstillingsprocess. 


GOTS certificering

GOTS certificering

GOTS (The Global Organic Textile Standard) er en standard for økologiske fibre, der kendt og anerkendt i hele verden. GOTS-mærket er en troværdig garanti for, at der for produktet er sket en miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion gennem hele forsyningskæden.

Den Internationale Arbejdsgruppe bag GOTS består af Organic Trade Association (USA), Japan Organic Cotton Association (Japan), International Association Natural Textile Industry (Tyskland) og Soil Association (Storbritanien).
GOTS omfatter uafhængig certificering af hele forsyningskæden. GOTS kontrollerer indholdsstoffer fra produktion og høst af råvarer, gennem forarbejdning til færdigt produkt, og giver en troværdig garanti for en miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion til den endelige forbruger.

For at et produkt kan opnå den anerkendte GOTS-certificering, er der en række strenge krav, som produktet skal leve op til. Dette er en række miljøkriterier, tekniske og humantoksiske kriterier samt sociale minimumskriterier. På den måde sker produktionen med stor hensyntagen til miljø og arbejdere, og du er som forbruger sikret et produkt, der er af fineste kvalitet, og som hverken belaster klimaet unødvendigt eller er skadeligt for kroppen.


Grüne Punkt

Grüne Punkt

Der Grüne Punkt, the Green Dot eller Den Grønne Prik er en certificering for emballage og pakning, der betyder, at der for produktets emballage er kompenseret enten finansielt eller på anden vis for miljøbelastningen. Det er den europæiske organisation PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), der overser certificeringen og sørger for indsamling og genanvendelse af brugt emballage. 

Der Grüne Punkt er blevet et alment anerkendt symbol på en mere bæredygtig indstilling til emballage og emballage som affald samt et bevidst valg om at tage ansvar for indsamlingen og genanvendelsen af brugt emballage.


HH Simonsen garanti

HH Simonsen Garanti

Ved køb af en styler, waver eller anden el-artikel fra HH Simonsen, får du helt automatisk 5 års garanti på dit produkt. Denne udvidede garanti fra 2 til 5 år er din sikring for, at du får større glæde af dine el-artikler i længere tid. 

Hos HH Simonsen er der lagt meget energi og fokus i udviklingen af deres produkter, så de har en lang levetid og holdbarhed, og derfor kan du som kunde opleve en kvalitet og ydeevne, som er ud over det sædvanlige. Hvis uheldet skulle opstå, at du har brug for at benytte dig af dine 5 års garanti, skal du blot huske at have gemt din originale købskvittering.


IFOS

IFOS

IFOS (International Fish Oil Standards) er en certificering fra Nutrasource, der sikrer de højeste standarder for renhed, sikkerhed og kvalitet af fiskeolie. 
De fiskeolier, der bærer IFOS-certificeringen, er blevet grundigt kvalitetstestede af en uafhængig tredjepart, som anvender internationalt anerkendte analysemetoder og -udstyr, for at sikre et pålideligt resultat. 

Med en IFOS-certificeret fiskeolie kan du være sikker på, at fiskeolien er ren og uforurenet, og at omega-3-fedtsyrerne i olien er stabile og ikke-oxiderede, og at produktet rent faktisk indeholder den mængde EPA og DHA, som der står listet på etiketten, så du får den rette effekt og undgår overdosering.


KRAV miljømærkning

KRAV miljømærkning

KRAV er Sveriges mest berømte miljømærkning af fødevarer KRAV mærket angiver, at et produkt er fremstillet på økologisk grundlag med særligt høje krav til dyrevelfærd, sundhed, social ansvarlighed og miljøpåvirkning.

Det produkt, der bærer KRAV mærket overholder KRAV standarder, er det kontrolleres mindst én gang om året. KRAV er økologisk, og mere - Det betyder, at dyrene lever et godt liv, dyrkning miljøvenlig uden kemiske pesticider eller kunstgødning, landmanden får et bedre arbejdsmiljø, er maden ikke indeholder mærkelige sammenblandinger eller er fremstillet af GMO'er.

Sammenlignet med EU minimumsstandarder for økologisk produktion, EU økologiske mærke eller EU ekko, så har KRAV strengere regler som dyrevelfærd. KRAV har også regler for klima og sociale hensyn. Det har ikke EU ekko. KRAV etiket findes på mad fra hele verden - Det er ikke nok, når maden kommer fra, det handler også om, hvordan det er produceret. Denne måde kan du gøre en forskel for dyr, miljø og mennesker i både nær og fjern.


Latex fri

Latex fri

Dette mærke bæres af produkter, som ikke indeholder latex. Hvis du er allergisk overfor latex, kan du altså holde øje med dette mærke, som er din garanti for, at produktet ikke indeholder latex.

Latex Free-mærket er ikke en officiel certificering, men det er en vejledning til dig som forbruger, så du let kan gennemskue hvilket produkter, der er fri for latex og latexproteiner.


Leaping Bunny

Leaping Bunny / Ikke testet på dyr

Leaping Bunny certificeringen er den eneste internationalt anerkendte certificering, der garanterer forbrugerne, at der ikke er blevet brugt dyreforsøg i udvikling / produktion af alle varer, der bærer logoet fra en fast skæringsdato.

Du kan finde logoet på produkter indenfor kosmetik og husholdning, og certificeringen kræver, at der på intet tidspunkt i produktionen eller i produktionen af ingredienserne er blevet foretaget forsøg og tests på dyr - indenfor en fastsat dato. Rigtig mange ingredienser har tidligere været testet på dyr i EU, men Leaping Bunny-certificeringen sikrer, at der ikke sker nye forsøg og tests, hvor der indgår dyr. 

Du kan læse meget mere om certificeringen på hjemmesiden for The Leaping Bunny Program.


Miljøfare

Kemikalier, som er farlige for miljøet.


Natrue Certificering

Natrue certificering

Det er muligt at få certificeret produkter på basis af NATRUE-kriterierne for naturlig og økologisk kosmetik uafhængigt af medlemskab af NATRUE eller andre institutioner. For at anvende NATRUE-mærket er det nødvendigt at mindst 75% af alle individuelle færdige produkter (dvs recepturer) i en given serie af kosmetiske produkter af samme mærke (defineret som varemærke /mærkevare samt mærkevarekommunikation) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik. 
Selve ingredienslisten i de enkelte produkter skal være 100% naturlige eller af naturlig oprindelse, for at produktet kan blive certificeret med NATRUE-certificeringen. Derfor er alle produkter med NATRUE-certificeringen også fri for GMO.

NATRUE-certificeringen er for at du som forbruger kan stole på, at produkterne er naturlige, og at producenten bag produktet er troværdig, ærlig og har samme værdier som The international Natural and Organic Cosmetics Association, som er organisationen bag NATRUE. Du kan læse mere om NATRUE her!


NSF Standard

NSF Standard

NSF er en certificering fra NSF International og The Public Health and Safety Organization, som sikrer, at et produkt og dets fremstilling lever op til en række krav og standarder for sikkerhed, kvalitet, bæredygtighed og ydeevne/egenskaber. Med NSF-certificeringen bliver der løbende foretaget tests og analyser af en uafhængig tredjepart, således at både produkt og fremstillingsprocessen hele tiden lever op til de høje krav.

Du kan finde certificeringen på både fødevarer, hvidevarer, produkter til hjemmet og køkkenet, kosttilskud, vandflasker og meget mere. 
NSF International blev stiftet i 1944 under navnet the National Sanitation Foundation, men efterhånden som certificeringsprocessen udviklede sig og kom til at omfatte mere end blot hygiejneprodukter, blev navnet i 1990 ændret til NSF International. Læs mere her.


Nøglehulsmærket

Nøglehulsmærket

Nøglehullet er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, der gør det nemmere for dig at finde de sundere fødevarer på hylderne i supermarkedet, uden at du behøver bruge lang tid og energi på at læse næringsdeklarationen, når du står og skal vælge hvilke varer, der ryger i kurven. 

Fødevarer med Nøglehullet lever op til et eller flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt eller kostfibre - derfor gør Nøglehullet det nemt at vælge sundere og bruge de officielle kostråd i hverdagen. De officielle kostråd lyder nemlig på, at vi danskere skal spare på fedt, sukker og salt og spise flere kostfibre og fuldkorn. Læs mere på www.noeglehullet.dk


PVC fri

PVC fri

PVC (Polyvinylchlorid) er et plastmateriale kendt som vinyl, som bruges til fremstillingen af en lang række forskellige plastprodukter. Produkter med PVC deles typisk op i hård PVC og blød PVC, og den bløde PVC kan ikke genanvendes og er derfor en større belastning for miljøet.  

Produkter, der har mærket PVC-fri indeholder hverken hård eller blød PVC, og du kan ved hjælp af mærket let fra- og tilvælge produkter uden PVC.


Soil Association

Soil Association

Soil Association er et britisk certificeringsorgan, der blev dannet i 1946. De begyndte i 2002 at certificere produkter til personlig pleje, og der findes i dag mere end 2600 certificerede produkter som fx æteriske olier, hudpleje, hårprodukter og babypleje. Standarden og certificeringen bygger på forsigtighedsprincippet, hvilket vil sige, at findes der ikke et klart bevis for at en ingrediens er sikker, så må den ikke anvendes i et produkt.

Hvis et produkt skal certificeres økologisk af Soil Association, skal det indeholde minimum 95% økologiske ingredienser (vand tæller ikke med i regnskabet). Indeholder produkter mellem 70 og 95% økologiske ingredienser kan det også certificeres af Soil Association, men det må ikke kaldes økologisk, det må kun angives hvor stor en andel økologiske ingredienser der er i produktet. Såfremt en ingrediens kan findes økologisk skal den anvendes, og alle andre ingredienser skal være bionedbrydelige og sikkerhedsgodkendte. 
I produkter certificeret af Soil Association findes der ikke parabener, sodium laureth sulfat (sæbestof), syntetiske farver og duftstoffer, alkylsulfater og antioxidanter (undtaget naturlig E- og C-vitamin).

Du kan også finde fødevarer med certificeringen fra Soil Association, og de har egne kriterier for økologisk produktion, som på visse punkter er mere restriktive end EU’s krav til økologiske produktion.


Solvent Free

Solvent Free

Organiske opløsningsmidler bruges tit som rengøringsmidler, men de optages let i kroppen og kan have skadelig virkning. Derfor kan det være relevant at undgå produkter med opløsningsmidler eller i hvert fald være opmærksom på sikkerheden, når de anvendes.

Mærket Solvent Free viser, at de pågældende produkt er helt fri for opløsningsmidler, så du som forbruger kan undgå de kemiske forbindelser: benzin, mineralsk terpentin, petroleum, ethanol, butanol, propanol, acetone og aromatiske opløsningsmidler. På dansk oversættes mærkningen til "Fri for opløsningsmidler".


Sundhedsfare

Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.


Svanemaerket

Svanemærket

Svanen er det nordiske miljømærke, og det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989 - Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs -  til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer. Svanemærket findes på en række forskellige produkter til både madlavning, husholding og personlig pleje, og når du vælger Svanemærkede produkter, bidrager du til en rigere og renere natur, bedre kemi i hverdagen, et ansvarligt brug af jordens ressourcer, et bedre klima samt en mere bæredygtig fremtid. 
Læs meget mere om Svanemærket og EU-blomsten på www.ecolabel.dk


USDA Organic

USDA Organic

USDA er forpligtet til at hjælpe økologisk landbrug vokse og trives. Oktober 2012 markerede 10-året for USDA Organic Seal, og de er stolte af, at det er blevet en førende global standard.

Hvad er økologisk landbrug? Økologisk landbrug producerer produkter ved hjælp af metoder, der bevarer miljøet og undgå de fleste syntetiske materialer, såsom pesticider og antibiotika. USDA økologiske standarder beskriver hvordan landmænd dyrker afgrøder og opdrætter husdyr og hvilke materialer, de kan bruge. Økologiske landmænd og fødevareproducenter følger et bestemt sæt af standarder for at producere økologiske fødevarer. Disse standarder dækker produktet fra jord til bord, herunder jordbunds- og vandkvalitet, skadedyrsbekæmpelse, praksis husdyr, og regler for tilsætningsstoffer.Vegan Friendly

Vegan Friendly

Det, der kendetegner veganske og veganervenlige produkter er, at de ikke indeholder nogen animalske produkter. De kan passe ind i en vegansk livsstil, hvor man søger at undgå alle former for udnyttelse af dyr til føde, tøj og andre formål. 
Mærket Vegan Friendly er ikke en officiel certificering, men det er en guide til dig som forbruger, så du lettere kan vælge produkter, hvor der ikke er indgået dyr i fremstillingsprocessen. 

Hvis du ønsker at anvende produkter, der stemmer overens med en vegansk livsstil, kan du se efter Vegan Friendly-mærket.


Vegan reg. trademark

Vegan reg. trademark

Ordene "veganer" og "vegansk" blev skabt og defineret af the Vegan Society i 1944, og siden 1990 har de certificeret produkter med the Vegan Trademark. 
For at et produkt kan bære certificeringen kræver det, at der på intet tidspunkt under udviklingen og fremstillingen af produktet har været involveret dyr eller ingredienser fra dyr. Du kan kende certificeringen på den fine solsikke, men farven på mærket kan variere alt efter design af produktets emballage. For at opmuntre virksomheder til at producere veganske produkter, er det muligt for firmaer blot at få certificeret enkelte produkter, så du kan godt finde flere varianter af et produkt i en serie, hvor det ikke er alle produkter, der er certificeret veganske.

Når du køber produkter, der er mærket med den veganske solsikke, ved du med det samme, at " verdens førende veganer-myndighed har kontrolleret, at dette produkt eller service er uden animalske ingredienser og test ".


Ø-mærket

Ø-mærket

Det røde Ø-mærke blev indført i 1989. Ø-mærket er en garanti for, at et økologisk produkt er kontrolleret af de danske myndigheder, som jævnligt fører kontrol med de jordbrug og virksomheder der producerer, forarbejder, pakker eller mærker de økologiske varer i Danmark.

Ø-mærket kan frivilligt anvendes i mærkningen af fødevarer, når disse markedsføres som økologiske i varebetegnelsen. Det er en betingelse, at mærkningen med Ø-mærket foretages af en virksomhed, der er omfattet af de danske myndigheders økologikontrol. Læs mere på naturerhverv.dk

Du kan blive meget klogere på økologi samt finde inspiration til, hvordan du kan gøre din hverdag mere økologisk lige her!


Oeko-Tex

Oeko-Tex

Oeko-tex er et certifikat, der sikrer, at alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer, og standarden er mere omfattende end den nuværende lovgivning i Danmark og EU (REACH). 
Det er hele produktet, der testes på et laboratorium, hvilket også inkluderer fx lynlåse, knapper, sytråd og fyld og ikke blot tekstil. Jo tættere på hud og krop produkterne bruges, jo strengere er kravene også, for at sikre forbrugeren bedst muligt. 
Kravene til OEKO-TEX-certificering ændres i takt med, at der kommer nye resultater indenfor lægevidenskaben, så de mærkede tekstiler hele tiden følger med udvilingen. 


Ætsende

Kemikalier, som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætser metal. Indånding af dampe/sprøjtetåger virker ætsende på luftvejene. Indånding kan give svie i mund og svælg samt nysen, hoste, åndedrætsbesvær og brystsmerter. Hvis man sluger produktet, kan det ætse mund, spiserør og mave. Dette vil give smerter i mund, svælg og mave og give synkebesvær og blodigt opkast. Produktet virker ætsende på huden og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår. Hvis stoffet kommer i øjnene kan det fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Der er risiko for alvorlig øjenskade med synstab.


Fri fragt over 349 kr.

Til DAO PakkeShop & med DAO Hjemmelevering

14 dages fortrydelse

14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager varen. (Gælder ikke håndkøbslægemidler)

Medlemsbonus

Du opsparer bonus hver gang du handler i shoppen.

Kundeservice

Kontakt os på tlf. +45 7199 9817 eller pr. e-mail info@med24.dk.

Gør som 300.000 andre!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til eksklusive rabatkoder, kampagner, produktnyheder og eksperttips til en sund livsstil.