Calmigen Cap

Helseguiden -> Naturlægemidler -> Calmigen Caps

NAVN: Calmigen Caps.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 kapsel indeholder:
Ekstrakt af prikbladet perikum urt /Hypericum perforatum L., herba rec.) 300 mg, standardiseret til et indhold på 900 mikrogram total-hypericin.
Ektraktionsmiddel: Methanol 80% V/V.


 

Find produktet i vores shop:
 

LÆGEMIDDELFORM
Kapsler, hårde.
Kapslerne er transparente med indhold af sort/brunt pulver.


KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed.

Dosering og indgivelsesmåde
Voksne: 1-2 kapsler daglig.
Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer
Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed overfor Hypericum samt overfor et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes før og efter organtransplantation, idet der er rapporteret enkelte tilfælde af reduceret effekt af cyclosporin.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Hvis der ikke opnås effekt indenfor 4-6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte uden samråd med læge.

Bør anvendes med forsigtighed hos personer med forudgående tilfælde af fotosensibilitet.

Bør anvendes med forsigtighed hos personer, med forudgående tilfælde af psykiatriske lidelser, idet enkelte rapporterede tilfælde indikerer, at indtagelse af hypericum kan medføre tilbagefald.

Dette lægemiddel indeholder glucose. Når dosisanbefalingen overholdes kan hver dosis give op til 90mg glucose.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Perikumpræparater øger genrelt omdannelsen af et stort antal lægemidler, der metaboliseres i leveren via P450-enzymsystemet, og bør derfor ikke indtages samtidig med sådanne lægemidler.

Der er rapporteret om nedsat virkning af antikoagulerende medicin af coumarintypen (f.eks. warfarin og phenprocoumon) ved samtidig indtagelse af perikumpræparater.
Samtidig indtagelse af præparaterne, bør derfor ikke påbegyndes eller afsluttes uden samråd med læge.

Der er rapporteret tilfælde af reduceret plasma-koncentration og/eller effekt af cyclosporin, teofyllin, HIV-protease hæmmere (f.eks. indinavir), hormoner (herunder p-piller), digoxin, statiner, irinotecan og tricycliske antidepressiva ved samtidig anvendelse af perikumpræparater.
Præparaterne bør derfor ikke indtages samtidig med hypericum uden samråd med læge.

Perikumpræparater kan muligvis forstærke virkningen af visse typer antidepressiva, herunder udløse serotonin-syndrom.

Perikumpræparater bør herudover anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der har fotosensibilitet som bivirkning, f.eks. chinin, tetracyclin, thiazid-diuretika og methoxalen.

Effekten af samtidig indtagelse af perikumpræparater og andre lægemidler er ikke undersøgt, hvorfor der generelt opfordres til forsigtighed omkring samtidig brug af perikum og andre præparater.

Graviditet og amning
Ingen oplysninger om skadevirkninger men som for andre lægemidler bør præparatet ikke anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ikke mærkning.

Bivirkninger
Lysoverfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos personer med lys hud. Mavesmerter er rapporteret i enkelte tilfælde.


INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
 

Fri fragt over 200 kr.

Til DAO PakkeShop & med DAO Hjemmelevering

14 dages fortrydelse

14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager varen.

Medlemsbonus

Du opsparer bonus hver gang du handler i shoppen.

Kundeservice

Kontakt os på tlf. +45 7199 9817 eller pr. e-mail info@med24.dk.

Få tilsendt rabatkoder & nyheder!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til eksklusive rabatkoder, kampagner, produktnyheder og eksperttips til en sund livsstil.