Kundeservice
0 varer
Kurv

Bifolac

Helseguiden -> Naturlægemidler -> Bifolac

NAVN: Bifolac

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 enterokapsel indeholser:
Lactobacillus rhamnosus, 107 levende mælkesyrebakterier og Bifidobacterium longum, 107 levende mælkesyrebakterier.
 
Find produktet i vores shop:
 

LÆGEMIDDELFORM
Enterokapsler, hårde.


KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af mild diarré i forbindelse med f.eks.:
Maveinfektion, rejser, behandling med antibiotika.

Naturlægemiddel til etablering og vedligeholdelse af en velfungerende tarmflora og en god tarmfunktion.

Dosering og indgivelsesmåde
Voksne ved forebyggelse: 1 enterokapsel 2 gange dagligt.
Voksne ved behandling: 2 enterokapsler 2 gange dagligt.

Kapslerne synkes hele.

Kontraindikationer
Ingen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Mælkesyrebakterier er som andre bakterier følsomme over for antibiotika. Præparatet bør derfor indtages 3 timer før eller efter indtagelse af antibiotika.

Graviditet og amning
Kan anvendes.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ingen mærkning.

Bivirkninger
Ingen kendte.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Bifodan A/S
Bogbindervej 6
3390 Hundested

Se webside
Med24.dk – Løkkensholmsvej 6 – DK-9480 Løkken – Tlf. +45 71999817 – E-mail: info@med24.dk - CVR nummer: 28520832