Kundeservice
0 varer
Kurv

Arctic Root rosenrod

Naturlægemidler -> Arctic Root rosenrod

NAVN: Arctic Root rosenrod

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 tablet indeholder: Ekstrakt af rosenrod (Rhodiola rosea L.) 145 mg svarende til 500 mg rod.

LÆGEMIDDELFORM
Overtrukne tabletter.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Styrkende naturlægemiddel ved træthed samt rekonvalescens.

Dosering og indgivelsesmåde
Voksne: 1 tablet daglig ved behov.
Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Ingen.

Interaktion med andre lægemidler eller anden form for interaktion
Ingen kendte.

Graviditet og amning
Bør ikke anvendes da der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation.

Virkninger på evnen til af føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ingen mærkning.

Bivirkninger
Ingen kendte.


INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Dansk Droge
Industrigrenen 10
2635 Ishøj
 

Se webside
Med24.dk – Løkkensholmsvej 6 – DK-9480 Løkken – Tlf. +45 71999817 – E-mail: info@med24.dk - CVR nummer: 28520832