Kundeservice
0 varer
Kurv

Arbutin Tranebær

Helseguiden -> Naturlægemidler -> Arbutin Tranebær

NAVN: Arbutin Tranebær

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 kapsel indeholder: Tranebærkoncentrat 450 mg.

LÆGEMIDDELFORM
Kapsel


KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere, gentagne urinvejsinfektioner.

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne: 2 kapsler 3 gange dagligt.

Kapslerne kan synkes hele. Alternativt kan kapselindholdet tømmes ud og røres op i et glas vand, hvorefter det drikkes.

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Ingen kendte.

Graviditet og amning
Kan anvendes.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ingen mærkning.

Bivirkninger
Ingen kendte.


INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
 

Se webside
Med24.dk – Løkkensholmsvej 6 – DK-9480 Løkken – Tlf. +45 71999817 – E-mail: info@med24.dk - CVR nummer: 28520832