Kundeservice
0 varer
Kurv

Aesculaforce forte

Helseguiden -> Naturlægemidler -> Aesculaforce forte

NAVN: Aesculaforce forte

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 enterotablet indeholder:
157,5-225 mg ekstrakt af Almindelig hestekastaniefrø (Aesculus hippocastanum L., semen) (5-6,1:1), standardiseret til et indhold af triterpen glycosider på 50 mg (beregnet som aescin).
Ekstraktionsmiddel : Ethanol 60% w/w.

LÆGEMIDDELFORM
Enterotablet, oval, gullig-beige.


KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Naturlægemiddel ved hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene.

Dosering og indgivelsesmåde
Voksne: 1 tablet 2 gange dagligt.
Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Kan muligvis forstærke virkningen af antikoagulantia.

Graviditet og amning
Graviditet:
Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Almindelig hestekastanie til gravide er ringe.
Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.

Amning:
Der foreligger ingen meddelelser om bivirkninger hos det ammede barn.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ikke mærkning.

Bivirkninger
Slimhindeirritation i mave- tarmkanal kan forekomme i sjældne tilfælde.


INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Bioforce Danmark AS
Håndværkervej 17B
8643 Ans

Se webside
Med24.dk – Løkkensholmsvej 6 – DK-9480 Løkken – Tlf. +45 71999817 – E-mail: info@med24.dk - CVR nummer: 28520832