Luk

Medlemsbonus

Du anvender din bonus på siden "ordreoversigt", som kommer lige før betalingssiden. Totalbeløbet for din ordre vil straks blive opdateret. Se nedenstående udsnit af siden. 

Se nedenstående eksempel


Gå til kurven
Medlemsklubben Få gratis vareprøver og 5% bonus

Lusebekæmpelse - alt om lus

Lusebekæmpelse

Indhold
- Hvad er lus?
- Hvordan ser hovedlus og deres æg ud ?
- Hvordan lever hovedlus, og hvor længe varer deres udvikling ?
- Hvilke gener er der ved hovedlus ?
- Hvordan smitter hovedlus ?
- Kan hovedlus forebygges ?
- Hvordan konstateres hovedlus ?
- Sådan fjerner du lus 

Hvad er lus ?
Rigtige (ægte) sugelus (Anoplura) er blodsugende snyltere på forskellige pattedyr. Hver enkelt luseart har tilpasset sig et bestemt ”værtsdyr” og kan kun leve på det. Der findes tre lusearter, som lever på mennesker: Hovedlusen (Pediculus capitis), kropslusen (Pediculus corporis) og fladlusen (Pthirus pubis).

Hvordan ser hovedlus og deres æg ud ?
Voksne hovedlus er 2-3 mm lange; hunnerne er større end hannerne. Helt nyklækkede lus kan være mindre end 1 mm. Lusene har tre par ben forrest på kroppen, som er aflang og affladet. Lus har ikke vinger, og de kan hverken flyve eller hoppe. Farven kan variere fra nærmest gennemsigtig gråhvid til meget mørk. Denne variation skyldes, dels at lusene kan tage farve efter håret, og dels at lusene kan forekomme mere mørke lige efter, at de har suget blod.

Luseæg er ca. 0,8 mm lange og sidder på en ”stilk”, der er kittet fast til hårene helt nede ved hovedbunden. Nylagte levende æg sidder helt nede ved hårbunden og er hvidgule. Tomme klækkede æg sidder længere ude på hårstrået og er mere hvide og ofte flade, mens mørkfarvede æg indeholder døde lusefostre. Både lus og æg kan ses med det blotte

Hvordan lever hovedlus, og hvor længe varer deres udvikling ?
Hovedlus lever helt nede ved hovedbunden, hvor de finder de forhold, de trives bedst ved, nemlig en temperatur på ca. 30°C , en høj luftfugtighed og nem adgang til at suge blod. Det har ingen betydning for lusene, om håret er rent eller snavset, da det blod, de lever af, altid vil være til stede, uanset hvornår håret sidst er blevet vasket. Lusene kan bevæge sig hurtigt rundt i håret, men holder altid fast i hårstråene med mindst én klo. Det er sjældent, at de bevæger sig længere ud i håret.

Æggene lægges helt nede ved hovedbunden, og ved den temperatur, der findes her, tager det 6-9 dage, fra ægget er lagt, og til den lille nye lus (nymfen) skubber låget af og kryber ud. Den nyklækkede lus vil straks begynde at suge blod og dør i løbet af få timer, hvis den ikke får mulighed for det. Hovedlusen suger blod flere gange om dagen, og nymfen skifter hud tre gange, inden den er voksen. Fra hunlusen er kommet ud af ægget, og til den selv er i stand til at parre sig og lægge æg, går der 9-12 dage. Den voksne lus kan leve ca. 3 uger, og i den periode lægger hunlusen 5-8 æg om dagen.

Hvilke gener er der ved hovedlus ?
Man har ikke kendskab til, at hovedlus kan overføre sygdomme. Det er sjældent, at der er mere end nogle få voksne lus i håret, og den eneste gene vil være kløe. Kløe og irritation af hovedbunden skyldes et stof, som lusene spytter ned i såret, så blodet ikke størkner. Mange lus eller hyppig smitte kan medføre sår og infektioner i hovedbunden, som eventuelt skal behandles hos lægen.

Nogle mennesker er måske flove over lus i familien, hvilket der ikke er nogen grund til. Tilste-deværelsen af lus har ingen forbindelse med manglende hygiejne eller rengøring, og det er vigtigt med åbenhed fra de smittede personer, hvis man vil lusene til livs.

Hvordan smitter hovedlus ?
Tæt kontakt mellem hoveder anses for at være den eneste smittevej af betydning. Lusene forlader ikke frivilligt et hoved, medmindre de har mulighed for at kravle over på et andet.
I dag fokuserer man meget på at behandle lus hos børn i skoler og daginstitutioner. Det er oftest børn i alderen 3-10 år, der får lus. Det kan skyldes, at yngre børn har en adfærd, der gør, at de tit kommer i tæt kontakt med hinanden. Det betyder dog ikke, at andre ikke kan få lus, og i mange tilfælde vil der - hvis barnet har lus - også være lus hos andre i familien uanset deres alder.

Nogle undersøgelser tyder på, at hårlængden kan have betydning for, hvor let man bliver smittet med lus. Langhårede børn har oftere lus end korthårede, og da det oftest er pigerne, der har langt hår, er der flere tilfælde med lus blandt piger. Børn med kortere hår kan dog også sagtens få lus, og kun hvis håret er kortere end 0,5 cm, er man sikker på at undgå lus.

Da smittespredningen sker ved tæt kontakt, vil det ofte være i den nærmeste omgangskreds (le-gekammerater og/eller familie), at man skal søge smittekilden. De fleste børn opholder sig i skole, daginstitution og fritidsordning en stor del af deres aktive tid. Det giver gode muligheder for tæt kontakt med eventuelle smittekilder.

Hovedlus kan leve i op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Overlevelsestiden afhænger af temperatur, fugtighed, og hvornår de sidst har spist. Lus, der falder ud af håret, vil dog hurtigt blive svækket på grund af udtørring og mangel på føde. Derfor er det meget usandsynligt, at en lus fra omgivelserne skulle kunne finde tilbage til et hoved og være i stand til at etablere sig og begynde at lægge æg. Dertil kommer, at lus, der falder ud af håret, ofte vil være gamle, syge eller skadede lus.

Smitte fra kamme, børster, huer o.lign., der bruges af flere personer inden for et kort tidsrum, kan måske udgøre en vis risiko og bør derfor inddrages i lusebehandlingen.

Man kan ikke blive smittet med luseæg. Æggene sidder fast på hårene og kan ikke falde af. Luseæg på hår, der ligger i omgivelserne, vil ikke udgøre nogen risiko, da æggene ikke klækker ved temperaturer under 22°C.

Lus, der lever på mennesker, kan ikke leve på dyr; derfor vil familiens kæledyr ikke udgøre no-gen smitterisiko. Legetøjsbamser, plysdyr o.lign. udgør heller ikke nogen speciel risiko, da de også er uegnede levesteder for lusene.

Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der er flest i august, september, oktober og no-vember. Der er intet i lusenes biologi, som umiddelbart kan forklare denne sæsonvariation, og man ved ikke, hvorfor det forholder sig sådan. Det kan måske skyldes, at børnene om efteråret begynder at lege mere inde og dermed er tættere sammen. En anden forklaring kan være en ny omgangskreds (og nye smittekilder) i sommerferien, og at forældrene ikke er helt så opmærk-somme på problemet i ferien. Efter sommerferien starter en del børn med lus i skole og in-stitutioner, og efter en periode har lusene haft mulighed for at sprede sig.

Kan hovedlus forebygges ?
Den eneste forebyggelse mod smittespredning er regelmæssigt (en gang om ugen) at rede håret igennem med tættekam og straks iværksætte en behandling og give besked til omgangskredsen, hvis der findes lus. På denne måde opdages eventuelle lus hurtigt, smitten begrænses, og sandsynligheden for at blive smittet igen på et senere tidspunkt mindskes.

Hvordan konstateres hovedlus ?
Der kan gå flere uger, fra en person har fået lus, til det begynder at klø. I den periode kan personen nå at smitte mange andre, og kløen er derfor en dårlig målestok for, om man har lus eller ej. Børn i alderen 3–10 år bør derfor regelmæssigt (ideelt en gang om ugen) undersøges for lus. Får forældrene besked fra skole, institution, legekammerater eller andre om, at der er fundet lus i den nærmeste omgangskreds, bør man altid uanset alder undersøge barnet, også selvom familien aldrig har haft lus før.

Lus konstateres ved, at hele håret redes igennem med en tættekam fra hovedbund til hårspids. Tættekammen bankes af på et hvidt underlag, og det afredte undersøges - eventuelt ved hjælp af en lup. Hvis håret er vådt og redt igennem med en børste inden kæmningen, vil lusene sidde mere stille, og det vil være nemmere at få tættekammen igennem håret. Sugekæmning, hvor et specielt mundstykke med en tættekam påmonteres støvsugerslangen, kan også anvendes til at tjekke håret for lus. Eventuelle lus samles op i et lille bæger monteret i det specielle mundstykke, så man efter gennemredning kan kontrollere, om der er lus i håret eller ej.

Findes der luseæg i håret, undersøges resten af håret grundigt, men en behandling bør kun foretages, hvis der findes levende lus. Findes der kun æg i håret, og sidder disse tæt ved hovedbunden, skal håret kontrolleres ekstra grundigt i den næste uge for at holde øje med, om æggene klækker. Det er meget svært at se forskel på levende og døde luseæg, og mange gange ser man først æggene, når de er vokset et stykke ud med hårstråene. Luseæg, der sidder mere end 1 cm fra hovedbunden, vil som regel være døde eller klækkede æg. Finder man æg, men ingen levende lus, er det tegn på, at der har været lus tidligere, som nu enten er døde eller flyttet til et andet hoved.

Finder man lus hos én i familien, skal resten af familiens medlemmer også undersøges. Giv altid besked til skole, institution og andre, der har tæt kontakt til familien, og glem ikke, at teenagere og voksne også kan have lus.

Det er kun personer med levende lus, der skal behandles. Er man i tvivl, om en person har lus, må man undersøge vedkommende grundigt de næste par dage. Er der lus i den nærmeste omgangskreds, bør undersøgelsen gentages ofte, indtil smitterisikoen er væk.

Sådan fjerner du lus 
Finder man lus kan man behandle på følgende måder:

Tættekam til behandling mod hovedlus.
Kæmning er en effektiv, billig og uskadelig metode til at fjerne lus med, der kan anbefales til behandling mod hovedlus. For at metoden skal være effektiv nok, kræver det dog, at man er meget omhyggelig, og at kæmningen gentages hver anden dag i en periode på 14 dage.

Lægemidler til behandling mod hovedlus ?
I handelen findes lægemidler, der indeholder insektgifte, som dræber lus. Midlerne er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling mod hovedlus på mennesker. Undersøgelser foretaget i 2004-2005 viser, at resistens (modstandsdygtighed) over for de insektgifte, der findes i lusemidlerne Nix og Prioderm, er udbredt hos hovedlus i Danmark. Derfor må man forvente, at der kan være behandlingssvigt ved anvendelse af Nix og Prioderm samt andre midler med tilsvarende insektgifte, og at man dermed ikke opnår den ønskede effekt.

Hvis lusene ikke er døde dagen efter den første behandling, og hvis behandlingen i øvrigt er udført korrekt, er det tegn på, at midlet ikke har haft tilstrækkelig effekt over for lusene. I disse tilfælde bør man ikke fortsætte behandlingen med det samme middel eller med andre midler fra den samme gruppe. 

Olie-kuren
Denne kur går ud på at kæmme håret igennem, efter at det har været smurt ind i olie.

Lusemidler – naturlige
Man kan købe en række forskellige naturlige midler mod lus, der ofte er baseret på planteolier. De fleste er ikke testet i kliniske afprøvninger, så reelt ved man intet om, hvorvidt de virker. Enkelte af dem, bl.a. ”Gå-væk-lus”, har påvist en effekt i kliniske tests.

Kilde: Sundhedsstyrelsens vejledning om Hovedlus 2005

Med24, September 2006

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Vind et gavekort til Med24.dk på 500 kr.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i
konkurrencen om et gavekort på 500 kr.